Niemiecki Festiwal Muzyczny

Niemiecki Festiwal Muzyczny to największy festiwal muzyczny w Niemczech z ok. 15.000 uczestników oraz 150.000 gości z całego obszaru Republiki Federalnej Niemiec.


Ta olbrzymia muzyczna impreza jest pod względem wymiaru i oddziaływania jedyną taką w Niemczech. Scena muzyki dętej jest pełna życia, chętna do eksperymentowania i przede wszystkim pełna młodych musyków. Muzyka dęta to stały element kultury muzycznej w Niemczech i jest zakorzeniona głęboko dzięki swej długiej tradycji w obszarze środkowych Niemiec. W związku z
udziałem naszych europejskich sąsiadów Niemiecki Festiwal Muzyczny to swoista kontynuacja, ciągłość, wymiana kulturowa i most w Europie.

W międzyczasie 5 Niemiecki Festiwal Muzyczny to element pełnej sukcesów tradycji i ciągłego rozwoju. Uzyskał pozycję przez lata począwszy od 1989 roku, jako ogólnokrajowy punkt spotkań aktywnych muzyków w Niemczech, co uczyniło go imprezą zupełnie wyjątkową.

Oferuje gościom co sześć lat możliwość zapoznania się z całym spektrum muzyki w Niemczech. Sięga on od tradycyjnej muzyki marszowej i ludowej, przez muzykę klasyczną i symfoniczną muzykę dętą aż do nowoczesnych gatunków jak Jazz, Rock, Pop i Folk.


Niemiecki Festiwal Muzyczny jest wyjątkowy dzięki wsparciu dla współpracy zespołowej. Regionalne grupy muzyków amatorów, profesjonalne orkiestry i muzycy tworzą w ramach Niemieckiego Festiwalu Muzycznego unikalną symbiozę różnych muzycznych gatunków i formacji w ramach wspólnej wymiany.


W artystyczno-specjalistycznym dialogu różnych muzycznych aktorów Niemiecki Festiwal Muzyczny generuje trwałe impulsy w kulturze muzyki dętej oraz w ramach pracy w grupach, związkach i o orkiestrach.

 

Organizator

Organizator Niemieckiego Festiwalu Muzycznego, Federalny związek niemieckich grup muzyków e.V. (BDMV) to organizacja łącząca w dużej mierze honorowo działających muzykow w Niemczech.


Jest to największy związek Mzyków liczący 1,3 miliona członków, z których ponad 60% aktywnych członków jest w wieku od 6 do 27 lat. W BDMV zorganizowanych jest ok. 11.000 grup w ramach ok. 18.000 Ensembles, które dzielą się na 23 organizacje członków na obszarze kraju. Prezesem BDMV jest deputowany do Bundestagu Siegfried Kauder.


BDMV jest wspierane przez Saksoński Związek Muzyki Dętej, który reprezentuje ok. 10.000 muzyków w całym kraju związkowym.

 

Kontakt
Biuro organizacyjne DMF 2013
Innere Klosterstr. 6-8
09111 Chemnitz
Telefon: +49 (0) 371 3660201
Faks: +49 (0) 371 3660212
Mail: info[at]deutsches-musikfest.de
www.deutsches-musikfest.de