N mecký hudební festival

Německý hudební festival je největší hudební festival v Německu s účastí ca 15 000 hudebníků a 150 000 návštěvníků ze všech spolkových zemí.


Velkolepá hudební událost nemá svou formou ani svými ohlasy obdobu v celém Německu. Scéna dechové hudby je živá, experimentující a rozvíjejí ji zejména mladí hudebníci.
Dechová hudba je nedílnou součástí živé hudební kulturyv Německu a svou dlouhou tradicí je pevně zakotvena ve středoněmeckém prostoru. Díky účasti našich evropských sousedů je Německý hudební festival současně  pokračováním spolupráce, kulturní výměnou a budováním mostů v Evropě.


Německý hudební festival dospěl do 5. ročníku, což představuje úspěšnou tradici a odráží průběžný vývoj akce. Ta se etablovala v roce 1989 jako spolkové setkání aktivních hudebníků z Německa, stala se z ní jedinečná událost a svým návštěvníkům nabízí každých šest let prezentaci všemožných hudebních žánrů rozvíjených v Německu.
Jedná se o rozpětí začínající u tradiční pochodové a lidové hudby, pokračující klasikou a symfonickou dechovou hudbou a končící u moderního pojetí jazzu, rocku, popu a folku.


Specifi kem Německého hudebního festivalu je zejména podpora aktivní činnosti ve spolcích. Německého hudebního festivalu se účastní regionální amatérské hudební spolky, amatérští hudebníci i profesionální orchestry, a tvoří tak jedinečnou symbiózu rozmanitých hudebních žánrů a formací, což přináší vzájemné obohacení.


V umělecko-odborném dialogu různých hudebních aktérů přináší Německý
hudební festival trvalé impulzy pro kulturu dechové hudby a práci ve spolcích, sdruženích a orchestrech.


Po adatel

Pořadatel Německého hudebního festivalu, Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (Spolkové sdružení německých hudebních uskupení) (BDMV) je zastřešující organizací povětšinou aktivních amatérských hudebníků v Německu. Jde tedy o sdružení hudebníků v Německu s největší členskou základnou (1,3 mil. členů).


Z nich je 60 % aktivních členů ve věku 6 až 27 let. BDMV sdružuje téměř 11 000 spolků s ca 18 000 soubory, které patří do 23 členských sdružení na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Předsedou BDMV je poslanec Spolkového sněmu Siegfried Kauder.

 

Kontakt
Organisationsbüro
(organizační kancelář) DMF 2013
Innere Klosterstr. 6-8
09111 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371 3660201
Fax: +49 (0) 371 3660212
E-mail: info[at]deutsches-musikfest.de
www.deutsches-musikfest.de